Aicsi

poslání

Podpora společností vytvářením kontaktních příležitostí, rozvojem podnikání, podnikatelským růstem.

cíle

Usnadnit sdílení informací mezi společnostmi, vytvářet příležitosti pro setkání společností se společnými cíli, rozvíjet příležitosti pro podnikatelský růst.

propagace

Propagace výrobků italských firem, prostřednictvím výstavních prostor v centru Brna.

MOŽNOSTI

Informovanost napříč členy Asociace o potencionálních možnostech na trhu formou schůzek a naší platformy.

rozvoj

Rozvoj podnikatelské spolupráce, vývoj podnikatelského vzdělání, podpora kulturní a společenské spolupráce.

podpora

Podpora členů Asociace poskytováním právního, daňového a technického poradenství, informovanost firem a školení zaměstnanců na služebních cestách.

Seznamte se

Poznejte členské společnosti AICSI a společnosti partnerských asociací.

Inspirujte se

Přečtěte si příběhy úspěchů naší spolupráce.

Propojte se 

Propojte se s ostatními členy skrze naši platformu.